Bescherming Spiritueel

 24,95

Inhoud

Meer dan 20 ml

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Bestanddeel

Lavendel, Geranium, Dennen, Salie

Inhoud per dispenser

50 ml

Signaalwoord

Waarschuwing

Taal handleiding

Nederlands

Type etherische olie

Etherische olie

Voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket). P391 Gelekte, gemorste stof opruimen.

Waarschuwingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EAN

7442931440488

Categorieën

Gezondheid Ontspanning Aromatherapie Etherische olien

Merk

de Groene Linde

Last updated on maart 25, 2024 2:21 pm
SKU: 9300000168317246 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Deze spray is speciaal voor kinderen (vanaf 8 jaar) en volwassene. Als ze hun aura niet goed kunnen afsluiten voor energieën van buitenaf. Ingrediënten Lavendel, grove den, geranium, salie. Bescherming ritueel helpt tegen negatieve invloeden van buitenaf en om jezelf energetisch te beschermen. Zodat als je met andere bent ze jou energie niet kunnen aftappen. Gebruiksaanwijzing: Spray 2 tot 3 keer per dag de spray om je heen. Pakt een momentje rust en neem de tijd om het in je op te nemen. Inhoud: 50ml

Bescherming Spiritueel
Bescherming Spiritueel

 24,95

Gezond-winkel.nl
Logo